Naše zařízení vzniklo 1. 9. 1947 ve dvouposchoďové vilce na Dukelské ulici, nynějším odloučeném pracovišti, kde se v současné době nachází III. a IV. rodinná skupina. Zřizovatelem byl JNV Ostrava, umístěno zde bylo okolo 25 dětí z rodin sociálně slabších, sirotci a také děti těžko vychovatelné.

Hlavní budova dětského domova vznikla v roce 2002 z bývalé mateřské školky na ulici Československé armády 718. V budově se nachází ředitelství, školní jídelna, I., II. rodinná skupina a cvičný byt, který byl zprovozněn v roce 2010.  

V Budišově nad Budišovkou byl v minulosti provozován i domov pro řecké děti, dle kroniky města od roku 1949 a existoval cca 3-4 roky. Toto zařízení se nacházelo v budově dnešního domova důchodců na ulici Dukelská 650.

Budova DD Budišov

Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2002. Prostředí, prostorové řešení i vybavení jednotlivých místností zcela odpovídá zákonu č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

Celková kapacita zařízení 32 lůžek ve 4 rodinných skupinách

  • hlavní budova: 16 lůžek, cvičný byt 2 lůžka
  • odloučené pracoviště: 14 lůžek
  • školní jídelna: 50 jídel

Součásti každé rodinné skupiny je 4 – 5 pokojů, které jsou určeny pro dvě až tři děti, obývací pokoj, kuchyňka s jídelnou, vychovatelna, sociální zařízení pro chlapce a dívky, místnost na praní prádla. Děti se učí samostatnosti, jak v pracovních činnostech, tak i v osobním životě. Učí se nakupovat, vařit, žehlit, prát, uklízet apod. Výchova dětí se zkvalitnila, zvláště v péči jejich individuálních potřeb. Pozitivní vliv na výchovu má i to, že u nás stabilně pracuje 7 mužů (strejdové jsou u dětí velmi oblíbeni).

Budova 3

Cvičný byt funguje pro děti starší šestnácti let. Bytová jednotka je určena pro dvě děti, které se připravují na odchod ze zařízení do samostatného života. Jde nám především o zlepšení finanční gramotnosti a sociálně praktických kompetencí dospívajících klientů.