Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

Další dokumenty

Směrnice k realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (PDF)

Vnitřní řád (PDF)

Vnitřní řád Školní jídelny (PDF)

Příloha VŘ ŠJ (PDF)

Příloha VŘ ŠJ – dodatek (PDF)

Příloha VŘ ŠJ – alergeny (PDF)

Školní vzdělávací program (PDF)

Standardy ŠVP (PDF)

Etický kodex zaměstnance (PDF)

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny Budišov nad Budišovkou 2020/2021 (PDF)