Adresa pro doručování dokumentů v listinné podobě:

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718

747 87 Budišov nad Budišovkou

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí      7.00 – 14.30 hod.

Úterý         7.00 – 14.30 hod.

Středa       7.00 – 14.30 hod.

Čtvrtek     7.00 – 14.30 hod.

Pátek        7.00 – 14.30 hod.

Úřední e-mailová adresa:

DDBU@po-msk.cz

Další možnosti elektronické komunikace: 

detskydomov@ddbudisov.cz

reditel@ddbudisov.cz

socialni@ddbudisov.cz

Identifikátor datové schránky: q7ffc9h

Přehled přípustných datových formátů dokumentů

Pro účely elektronického podání se akceptují soubory ve formátech:

 *.TXT (prostý text),

 *.RTF (dokument v textovém standardu RTF),

 *.PDF, *.PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader),

 *.DOC, *.DOCX (dokument MS Word),

 *.XLS, *.XLSX (dokument MS Excel),

 *.PNG, *.JPG, *.TIFF, *.GIF (dokumenty běžných grafických formátů),

 *.ODT, *.ODS (dokumenty OpenOffice.org),

 *.DWG (dokument programu AutoCAD),

 *.WAV, *.MP3 (dokumenty digitálního záznamu zvuku),

 *.AVI, *.MPG, *.MPEG-1 a 2 (dokumenty digitálního obrazového záznamu),

 *.HTML (dokument pro web bez užití skriptovacích jazyků JavaScript apod.),

 *.ZFO (dokument elektronického formuláře).

Ostatní formáty souborů lze zasílat s rizikem, že mohou být vráceny, neboť naše zařízení nemá programové prostředky na jejich otevření.

Pro úsporu místa a dodržení povolené kapacity elektronického podání mohou být přílohy tohoto podání komprimovány archivátory souborů, a to ve formátech *.ZIP, *.RAR.

Maximální velikost přílohy datové zprávy však nesmí být větší než 20 MB.

Soubory mohou být také elektronicky podepsány.

Přehled přenosných technických nosičů dat

* CD

* DVD

* flashdisk – pouze při podání na podatelně.

Příjem technických nosičů dat je jen doplňkovou činností elektronické podatelny a lze ji využít v případech, kdy objem dat přesahuje povolenou kapacitu pro zaslání přes datovou schránku nebo prostřednictvím úředního e-mailu.

Více zde: https://ddbudisov.webnode.cz/povinne-udaje-pro-dorucovani/prehled-prenosnych-technickych-nosicu-dat/

Způsob nakládání s datovými zprávami, obsahující chybný datový formát nebo „virus“

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována, zničí se a dokument se považuje za nedoručený. Pod pojmem škodlivý kód jsou myšleny počítačové viry, nečitelné a netisknutelné zprávy, nevyžádaná obchodní sdělení (spamy, phishing), apod. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu podavatele (odesílatele), je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění problému, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

Důsledky vad dokumentů

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je možnost určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává. Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat, postupuje obdobně jako u analogových dokumentů.